İ H A L E     İ  L  A  N I

              Mutki Köylere Hizmet Götürme Birliğince İlçemize bağlı Erler köyü içme suyu tesisi bakım ve onarım  işi  500,00 TL şartname bedeli mukabilinde KHGB İhale Yönetmeliğinin               19. maddesi gereği doğrudan temin usulü  ile  belirtilen tarih, saat ve yerde ihale edilecektir. 15.05.2017
            İlanen duyurulur.
 
İŞİN ADI                                                İHALE TARİHİ    İHALE GÜNÜ     İHALE SAATİ 
Erler Köyü İçme Suyu  
Tesisi Bakım ve Onarım İşi                     18.05.2017               Perşembe                   10.00
 
 
 
                                                                                                                                                                                                          MEHMET KILIÇ
                                                                                                                                                                                                          KAYMAKAM