İLÇE MALMÜDÜRLÜĞÜ

Kurum Yöneticisi: Rüştü TİRYAKİ

Adres: Mutki Kaymakamlığı Ek Hizmet Binası

Telefon: (0434) 711 21 12               Fax: (0434) 711 20 21

 
 
 
Müdür  Gelir Uzmanı Gelir Şefi Memur Hizmetli

Toplam

1

1

1

4

4

11