NÜFUS CÜZDANI İŞLEMLERİ
CÜZDAN TALEP BELGESİ VE İKAMETKAH HAKKINDA BİLGİLER

1-Köy veya Mahallede ikamet edenlerle, Köy veya Mahalle nüfusuna kayıtlı olanlara cüzdan talep belgesi tanzim edilir. Köy veya Mahalle nüfusuna kayıtlı olmayanlarla ikamet etmeyenlere Cüzdan Talep Belgesi ve İkametgah Belgesi düzenlenemez. Düzenlenmesi halinde 'Sahte Belge Düzenleme ve Görevi kötüye kullanma' suçları işlenmiş olacaktır. Yeni Nüfus Kanunun 67 maddesi 'gerçeğe aykırı yerleşim yeri ve cüzdan talep belgesi veren Köy veya Mahalle muhtarları ile her hangi bir işlem sebebi ile Nüfus Müdürlüğünde gerçek dışı beyanda bulunanlar ve bunlara tanıklık edenler 6 aydan 4 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır' hükmü getirilmiştir.

2-Cüzdan Talep Belgeleri 6 ay geçerli olup, tanzim tarihleri mutlaka yazılmalıdır.


3-Cüzdan Talep Belgelerine yapıştırılacak resimler, son 6 ay içinde çekilmiş olacak. Her iki resim de aynı olacak. Yanı resimler aynı anda çekilmiş olacak. Resimler renkli, sivil elbiseler içinde çekilmiş olacak. Fotokopi ve Bilgisayarda çoğaltılan fotoğraflar zamanla niteliklerini kaybettiği için kabul edilmez.

4-Kadınların çene ve alınları tamamen açık olmak kaydı ile başörtülü resimleri kabul edilir.

5-Mühür, yarısı resim üstüne yarısı de kağıt da olacak şekilde ve okunaklı vurulmalıdır. Mühür'ün hangi Köy veya mahalle Muhtarlığına ait olduğu kağıt üzerinde okunmalıdır. Muhtarın imzası Resim veya mühür üzerinde değil açıkta atılmalıdır. Mühür vurulurken sağ veya sola döndürülmemelidir.

6-18 Yaşını dolduran herkes kendi cüzdanını alabilir. 18 yaşından küçük çocukların cüzdanları ana veya babası alır. Ağır hasta veya seyahat etmesi sağlığına zarar verecek olan ergin kişilerin sağlık kurullarınca verilen raporu ibraz etmeleri halinde, bu kişilerin eşine, ergin çocuklarına veya baba ya da anasına cüzdan verilebilir.

7-Cüzdan Talep Belgesindeki Tüm boşluklar ilgili kişi tarafından doldurulacaktır.