Tapu Sicil Müdürlüğü


Çalışanlar

Adı Soyadı ve Unvanı

Fotoğraf

ŞEHABETTİN AYTE
Müdür
Doğan KARAKAŞ

VHKİ
Rıfat KAYA
Fesih CEYHAN