TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ TABİPLİĞİ

Kurum Yöneticisi: Ahmet BAKIR

Sorumlu Tabip: Ahmet BAKIR

Adres: Pınarbaşı Mahallesi İsa Budak Caddesi

Kaymakam Evi Karşısı Mutki/BİTLİS

Telefon: (0434) 711 23 91

 
 
 
 
 
TSM Tabibi  Aile Hekimi Hemşire Ebe Teknisyen Tekniker Soför Toplam

1

4

2

4

1

1

1

14